» » Modernizacja Laboratorium WTi

Modernizacja Laboratorium WTi

wpis w: Aktualności | 0

Zakończyły się prace związane z modernizacją bazy sprzętowej laboratorium 22, które zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami adaptowane jest do instalacji zestawów szkolno-treningowych Węzła Teleinformatycznego.

Laboratorium WTi, wyposażone zostało w 22 jednostki specjalizowanych stacji roboczych, które służyć będą do obsługi i konfiguracji elementów WTi oraz oprogramowania HMS C3IS Jaśmin.

Prace modernizacyjne wykonane zostały siłami własnymi Zakładu, zwłaszcza Kierownika Laboratorium Pana P. Szafrańca oraz Pana mjr. K. Maślanki.

LWTi stanowi kolejny istotny element infrastruktury naukowo-dydaktycznej ZST, który pozwoli nam podnosić poziom kształcenia studentów mundurowych i cywilnych raz stwarza możliwości rozwoju w związku z pozyskiwaniem najnowszych rozwiązań teleinformatycznych stosowanych w SZ RP.

Wszystkim zaangażowanym w modernizację LWTi bardzo dziękuję.