O Zakładzie

Obecnie w Zakładzie Systemów Telekomunikacyjnych zatrudnionych jest 16 pracowników:

  • 2 profesorów nadzwyczajnych,
  • 2 docentów,
  • 6 adiunktów (w tym 3 żołnierzy zawodowych),
  • 2 asystentów naukowo-dydaktyczny,
  • 4 starszych wykładowców.

Ponadto studia doktoranckie w zakładzie realizują 3 osoby.

Kierownikiem zakładu jest dr inż. Piotr Łubkowski.