Pracownicy

Imię i NAZWISKO
Stanowisko
E-mail
Pokój

Profesor nadzwyczajny
dariusz.laskowski@wat.edu.pl
104/45
Profesor nadzwyczajny
grzegorz.rozanski@wat.edu.pl
36/47
Imię i NAZWISKO
Stanowisko
E-mail
Pokój

Docent
artur.bajda@wat.edu.pl
137/47

Asystent naukowo-dydaktyczny
jakub.banaszek@wat.edu.pl
121/47
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
jerzy.dolowski@wat.edu.pl
10/47
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
joanna.glowacka@wat.edu.pl
125/47
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
jarosław.krygier@wat.edu.pl
122/47
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
zbigniew.kudla@wat.edu.pl
130/47
Adiunkt naukowo-dydaktyczny (kierownik zakładu)
piotr.lubkowski@wat.edu.pl
31/47
Adiunkt naukowo-dydaktyczny
krzysztof.maslanka@wat.edu.pl
129/47
Asystent naukowo-dydaktyczny
sebastian.szwaczyk@wat.edu.pl
121/47
Docent
marian.wrazen@wat.edu.pl
126a/47
Imię i NAZWISKO
Stanowisko
E-mail
Pokój
Starszy wykładowca
waldemar.grabiec@wat.edu.pl
17/47
Starszy wykładowca
miroslawa.pawlaczyk@wat.edu.pl
37/47
Starszy wykładowca
miroslaw.popis@wat.edu.pl
126b/47
Starszy wykładowca
piotr.szafraniec@wat.edu.pl
7/47

 

W zakładzie nie ma pracowników technicznych.