Dydaktyka

Zakład prowadzi przedmioty na kierunku "Elektronika i telekomunikacja" w ramach następujących specjalności:

 1. Dla stacjonarnych oraz niestacjonarnych studiów I i II stopnia:
  • Systemy telekomunikacyjne,
  • Systemy teleinformatyczne,
  • Systemy cyfrowe.
 2. Dla studiów I i II stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych:
  • Eksploatacja systemów łączności,
  • Rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne.