Kontakt

Kierownikiem zakładu jest dr inż. Piotr Łubkowski.

Kontakt do Kierownika Zakładu:

tel. +48 261 837 897

pokój 31 bud. 47