Wybrany sprzęt i oprogramowanie

Sprzęt komutacyjny, teletransmisyjny oraz VoIP:

Centrala DGT3450

Centrala PSTN/ISDN (wyposażenia analogowe, ISDN styk S, ISDN styk U systemowy)

W trakcie uzupełniania.


Centrala Ascotel bcs64

 

Centrala Ascotel bcs64 jest małą centralą abonencką wyposażoną w karty LAS 26 oraz LAA 26. Udostępnia sześć łączy ISDN S/T oraz sześć analogowych łączy telefonicznych, a ponadto dwie linie miejskie. Sterowanie centralą możliwe jest za pomocą dedykowanego aparatu telefonicznego.


Krotnica Lanex TM-160

Krotnica SDH

Interfejsy: STM-1 (optyczny), E1 (elektryczny).

W trakcie uzupełniania.


Krotnica KX-30/PCM  W trakcie uzupełniania.

Komutator ATM ASX-200BX  W trakcie uzupełniania.

Centrala Alcatel Omni PCX Office

 

W trakcie uzupełniania.


Programowa centrala VoIP Asterisk PBX

Programowa centrala telefoniczna to komputer PC z systemem GNU/Linux, na którym zainstalowano oprogramowanie Asterisk PBX.

Komputer PC jest wyposażony w karty rozszerzeń PCI:

 •  Sangoma A104 - 4 interfejsy E1/T1
 •  Sangoma A400 - 4 interfejsy PXO oraz 8 interfejsów FXS

Centrala umożliwia obsługę abonentów VoIP pracujących z protokołami SIP lub IAX2, abonentów analogowych, a także linii miejskich do centrali nadrzędnej. Ponadto możliwa jest współpraca z dowolną centralą telefoniczną obsługującą interfejs E1 (w standardzie G.703/g.704) z sygnalizacją DSS1.

Bezpośredni dostęp do plików konfiguracyjnych umożliwia bardzo elastyczną konfigurację centrali.


   

   

Zestawy edukacyjne

Promax EF-970

 

W trakcie uzupełniania.


 Sprzęt teleinformatyczny:

Router Cisco 1812

Router Cisco 1812 wyposażony w:

 • dwa porty WAN
 • ośmioportowy zarządzalny przełącznik LAN 10/100BASE-T 802.1Q VLAN.

Posiada wbudowany pakiet zaawansowanego bezpieczeństwa (firewall, VPN, IPSec ze sprzętowym szyfrowaniem DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES 256, DMVPN, IPS). Router może pracować w sieciach IPv4 oraz IPv6 z protokołami routingu: BGP, EIGRP, OSPF, RIPv1 oraz RIPv2. Router posiada wsparcie QoS w postaci mechanizmów Weighted Fair Queuing (WFQ), Class-Based WFQ (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Committed Access Rate (CAR), Resource Reservation Protocol (RSVP), Network-Based Application Recognition (NBAR), Differentiated Services (DIFFSERV), link fragmentation and interleaving (LFI), Low-Latency Queuing (LLQ).


   

Oprogramowanie:

Riverbed Modeler

Riverbed (OPNET) Modeler – zintegrowany pakiet do modelowania i symulacji sieci telekomunikacyjnych, sieci komputerowych i systemów rozproszonych. Wyposażony w bogatą bibliotekę modeli symulacyjnych, na bieżąco uaktualnianych przez producenta, graficzny interfejs użytkownika i całkowicie zautomatyzowaną procedurę tworzenia programów symulacyjnych w języku C

Kluczowe cechy

 • Orientacja obiektowa
 • Specjalizacja w sieciach telekomunikacyjnych i systemach informacyjnych
 • Modele hierarchiczne
 • Zobrazowanie graficzne
 • Elastyczność w opracowywaniu szczegółowych modeli
 • Automatyczna generacja symulacji
 • Wbudowane statystyki
 • Zintegrowane narzędzia do analizy wyników symulacji
 • Interaktywna analiza
 • Animacje

 Typowe zastosowania pakietu Riverbed Modeler

 • Modelowanie zachowania, bazujących na standardach sieci LAN i WAN
 • Opracowywanie własnych protokołów i technik sieciowych
 • Ocena rozszerzeń do istniejących standardów protokołów
 • Planowanie połączeń międzysieciowych
 • Badanie i projektowanie architektur i protokołów komunikacyjnych
 • Testowanie i demonstracja opracowanych technologii przed wdrożeniem w realnych scenariuszach
 • Sieci radiokomunikacji ruchomej
 • Sieci satelitarne
 • C4IS i sieci taktyczne

Architektura pakietu Riverbed Modeler

Cały pakiet składa się z pewnej liczby narzędzi, z których każde skupia się na szczególnej części modelowanego systemu. Narzędzia te zawierają się w trzech głównych kategoriach, które odpowiadają trzem fazom modelowania i symulacji projektów.


OMNEST

OMNEST to komercyjna wersja symulatora OMNeT++.

OMNeT++ jest to symulator zdarzeń dyskretnych przeznaczony do modelowania i symulacji sieci telekomunikacyjnych, sieci teleinformatycznych, systemów rozproszonych. Podstawowe cechy symulatora to:

 • modułowa architektura
 • graficzny interfejs umożliwiający tworzenie sieci
 • dostępność źródeł dla większość modeli
 • wykorzystanie języka C++ do opisywania zachowania modułów (w tym możliwość użycia dowolnych bibliotek dla C++)
 • wykorzystanie Eclipse jako podstawowy IDE
 • rozbudowane mechanizmy rejestracji i zobrazowania statystyk
 • dostępność dla różnych systemów operacyjnych (Windows, IOS, Linux)
 • możliwość prowadzenia symulacji wyłącznie w trybie konsoli
 • możliwość darmowego wykorzystania na potrzeby badań naukowych

Zakład posiada licencję na OMNEST w wersji 4.5 oraz 4.6.