Seminaria zakładowe

Tematy seminariów w Zakładzie Systemów Telekomunikacyjnych w roku 2018/19:

Lp.

Prelegent/ prowadzący

Temat

Rodzaj przedsięwzięcia

Termin/ miejsce

1.

dr inż.

Piotr Łubkowski

Odprawa z kadrą dydaktyczno-naukową ZST:

Zadania dydaktyczne i naukowe ZST w semestrze zimowym 2018/19

Analiza obciążenia dydaktycznego i możliwości rozwoju kadry dydaktyczno-naukowej zakładu

Analiza działalności publikacyjnej

Informacja o zaangażowaniu w realizację projektów badawczych, pracach w organizacjach NATO i EDA,

Informacja na temat Ustawy 2.0

O

27.09 g. 3-4/

s.22

2.

mgr inż.

Piotr Szafraniec

Stan bazy laboratoryjnej w ZST

(aparatura, stanowiska laboratoryjne,

przedmioty – ćwiczenia laboratoryjne).

Informacje na temat zagospodarowania dydaktycznego zestawu FONWAT.

O

 

 

26.10 g. 3-4/

s.22

3.

płk dr inż.

Jarosław Krygier

CRAHN – wyzwania technik sieciowych

S

16.11 g. 3-4/ s.22

4.

mjr dr inż.

Jerzy Dołowski

 

Badania jakości mowy przy użyciu systemu MultiDSLA

S

7.12 g. 3-4/ s.22

5.

dr inż.

Zbigniew Kudła

Propozycje wykorzystania sieci następnej generacji (NGN) na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

S

25.01 g. 3-4/ s.22

6.

mgr inż.

Robert Sierzputowski

Analiza literaturowa i identyfikacja obszaru badawczego

 

 

S

 

18.01 g. 9-12/

s.22

7.

mgr inż.

Paweł Stąpór

Realizacja projektu badawczego – wyniki analiz i badań

8.

mgr inż.

Jakub Banaszek

Realizacja projektu badawczego – wyniki analiz i badań

9.

dr inż.

Piotr Łubkowski

Odprawa z kadrą ZST:

Zadania dydaktyczne i naukowe ZST   w semestrze letnim 2018/19

Analiza obciążenia dydaktycznego i możliwości rozwoju kadry dydaktyczno-naukowej zakładu

Analiza działalności publikacyjnej

Analiza sytuacji kadrowej – ocena ryzyk i zagrożeń w zakresie działalności dydaktycznej i naukowej.

O

15.02 g. 3-4/

s.22

10.

dr inż.

Piotr Łubkowski

 

Metody wsparcia jakości i metodyka badania jakości w sieciach heterogenicznych o ograniczonych zasobach

S

15.03 g. 3-4/

s.22

11.

mjr dr inż.

Krzysztof Maślanka

Wykorzystanie mechanizmów IoT w działaniach wojskowych w terenie zurbanizowanym

S

26.04 g. 3-4/

s.22

12.

mgr inż.

Robert Sierzputowski

Analiza literaturowa i identyfikacja obszaru badawczego

 

 

 

S

 

 

 

31.05. g. 7-10/

s.22

13.

mgr inż.

Paweł Stąpór

Realizacja projektu badawczego – wyniki analiz i badań

14.

mgr inż.

Jakub Banaszek

Realizacja projektu badawczego – wyniki analiz i badań

 

Legenda:

O - odprawa

S - seminarium